• slidebg1
    Счетоводни услуги в Пловдив


    кантора НИКОЛОВ

    Сетоводна кантора НИКОЛОВ 0898 211 272

Услуги

1-ви вариант

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


•Търговски регистър – регистриране на нови фирми, пререгистрация, промени в обстоятелствата, продажби, публикуване на ГФО

•НАП

• Ежемесечно подаване на декларации към система интрастат;

• БУЛСТАТ

• НОИ

• Комисия за защита на личните данни

• Инспекция по труда

• Агенция по финансово разузнаване

• Други.


2-ри вариант

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ• Събиране на документи от офиса на клиента

• On-line банкиране

• Подаване на документи към различни институции

• Издаване на актуални състояния

• Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения

• Деклариране на получени заеми пред БНБ

• Преводи, регистрации и пререгистрации и други

• Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента

• Изготвяне на договори и други документи

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НИКОЛОВ

Новини

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НИКОЛОВ

Наши клиенти

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НИКОЛОВ

Промоции

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НИКОЛОВ

Контакти